top of page
  • Writer's picturehorneedel

Hva er riktig pris?

Updated: Sep 5, 2022

- Skriv en god brief

- Ha målet klart

- Oppfølging

- Effektive møter

- Riktig pris

- Korrekture

r og tilbakemelding

0 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page