top of page

ColliCare Webdesign

461_400592551.jpg

Kunden

ColliCare er en innovativ tilbyder av alle logistikktjenester innenfor sjøfrakt, veitransport, flyfrakt, togfrakt, tredjepartslogistikk, distribusjon, hjemlevering for netthandel og lagertjenester.

Prosjektet

I forbindelse med en evolusjon av varemerket ønsket ColliCare å løfte nettsidene sine og kommunikasjonen sin. Forbrukerne og ColliCare sine bedriftskunder har satt nye krav i den moderne tiden vi er i; nemlig krav om en mer miljøvennlig strategi.


Hos ColliCare går logistikk og miljø hånd i hånd. De mener at ved å bruke innovativ logistikk og strategi har bedrifter muligheten til å redusere CO2 avtrykket sitt. Dette budskapet var viktig å få frem i utviklingen av de nye nettsidene deres.


Som ledende designer tok jeg prosjektansvar og utførte UI skisser til hele nettsiden. Jeg tok også oppfølgingen med utviklerne og leverte levende prototyper til testing og utvikling. Dette ansvaret hadde jeg fra skisse til leveranse. Det ble gjort store løft i profilguiden til ColliCare og helt nye retningslinjer for digital design ble satt.

bottom of page